Rescat i intervenció en muntanya per a personal no sanitari - Menorca

Tornar

Temporització

 • Data: 18 març
 • Horari: 10:00 a 17:00
 • Durada: 6 hores
 • Modalitat: Presencial
 • Localització: Oficines ASHOME, Carrer d'Artrutx 10, 07714 MAÓ

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Tots els professinals de turisme de Balears que participin en activitats en espais naturals de muntanya i que necessitin tenir coneixments de com actuar en cas d'accident.

Docent

Hugo Doyle - Esports 85

Som una empresa consolidada i amb una llarga experiència en la gestió d'activitats esportives i d'oci, així com un dels principals centres de formació a Mallorca orientat a formar professionals en el món de la gestió i assistència de l'esport, oci i temps lliure, així com sanitat.

Objectius

 • Ser el primer intervinent en cas d’accident a la muntanya.
 • Conèixer i executar les diferents maniobres per el rescat de víctimes a la muntanya.
 • Ser capaç de realitzar una valoració inicial de l’accidentat.
 • Ser capaç de realitzar les primers maniobres de reanimació.

Continguts

 1. Protocol d’ actuació immediata en cas d’accident.
 2. Mètode conductual PAS, Suport Vital Bàsic, OVACE, Valoració inicial de lesions.
 3. Politraumatismes freqüents en muntanya.
 4. Atenció inicial del politraumàtic.
 5. Ferides, hemorràgies i xoc.
 6. Taller d'embenatges. Recomanacions i consideracions generals.
 7. Lesions de parts toves, contusions, abrasions i laceracions. Tractament adequat per a cada cas.
 8. Lesions de l'aparell locomotor (lesions musculars, traumatismes osteoarticulars).
 9. Immobilitzacions més freqüents en muntanya: Coll, extremitats superiors, clavícula, espatlla, colze, avantbraç, mà, dits, columna vertebral, pelvis, fèmur, genoll, cama, turmell i peu.
 10. Mobilització indicada i adequada en pacients politraumàtics.
 11. Malalties comuns en muntanya.
 12. Introducció a la patologia calor i fred.
 13. Introducció a la seguretat en la transferència del pacient als serveis d'emergència aeris (helicòpter del SEM).
 14. Conceptes generals de seguretat respecte a helicòpters de serveis d'emergència (zona d'aproximació, zona d'entrada i sortida de l'aeronau, tipus d'helicòpters utilitzats pels serveis de rescat i característiques).
 15. Preparació de la zona de recepció i de les persones implicades.
 16. Comunicació visual:
 17. Senyalitzacions necessàries, senyals de petició d'ajuda i socors i indicacions destinades a l'ajuda de l'aeronau en les seves maniobres (comunicació visual).
 18. Comunicació amb els serveis d'emergències (112). Ús efectiu de el servei i comunicació adequada.
 19. Farmaciola de muntanya recomanada: contingut i ús d'aquest.