Qualitat i ROI al turisme MICE

Tornar

Temporització

 • Data: 7 abril
 • Horari: 15:30 a 19:30
 • Durada: 4 hores
 • Modalitat: streaming

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Empreses, agents, institucions i persones vinculades al sector turisme en el sentit més ampli: oferta hotelera, gastronòmica, oci, entreteniment, cultura, patrimoni.

Docent

Luis Consejo

Professional en actiu, que ha exercit llocs directius a les més importants empreses nacionals i internacionals del sector MICE des de fa més de 25 anys.

La seva experiència inclou la Direcció Nacional de Congressos, la Direcció de Relacions Institucionals i Administracions Públiques i actualment la Direcció de Grans Comptes dins del sector corporatiu li permeten una visió global tant del tipus de negocis com de evolució i noves necessitats.

Objectius

En aquest sentit, els objectius bàsics d'aquest curs són:

 • Estratègies de qualitat
 • Mesurament de la Qualitat
 • Mesurament del ROI o retorn de la inversió.

Continguts

 1. LA QUALITAT
  • Definició
  • Normalització
  • Certificació
  • La “Q” de Qualitat Turística i l'ICTE, Institut per a la Qualitat Turística Espanyola
  • Altres certificacions: UNE (Normalització Espanyola), ISO, etc
 2. MESURES DE QUALITAT
  • La percepció de la qualitat: la fórmula bàsica.
  • El mesurament de la Qualitat. Conceptes generals.
  • NPS (Net Promoter Score)
  • CSAT (Customer Satisfaction Score)
  • QUALITAT I XARXES SOCIALS
 3. EL ROI
  • Què és el ROI
  • Quins elements componen el ROI
  • Com es calcula el ROI
  • Com s'interpreta el ROI
  • La seva aplicació pràctica al segment MICE