Primers auxilis i us de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris - Mallorca

Tornar

Temporització

 • Data: 7 i 9 març
 • Horari: 15:30 a 19:30
 • Durada: 8 hores
 • Modalitat: presencial
 • Localització: Oficines Esports85. Carrer d’Elcano, 6, 07014 Palma de Mallorca

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Professionals no sanitaris, i a totes aquelles persones interessades a poder utilitzar un DESA en cas de necessitat. Adquirir els coneixements mínims necessaris sobre el funcionament i de les actuacions a realitzar en situacions d’urgència i emergència.

Requisits

Tenir 18 anys a l’inici de la formació i tenir el títol de la ESO o equivalent.

El programa formatiu ha de realitzar-se en la seva totalitat per obtenir el certificat que habilita per a l’ús del DESA. Aquesta certificació té vigència per un període de 3 anys.

Documentació a lliurar

 • 1 foto de carnet.
 • Fotocopia DNI/NIE o passaport.
 • En el cas d’estrangers: full de renovació del Ministeri d’interior.
 • Fotocòpia del títol d’ESO o equivalent.

Docent

Margalida Sastre - Esports85

Som una empresa consolidada i amb una llarga experiència en la gestió d'activitats esportives i d'oci, així com un dels principals centres de formació a Mallorca orientat a formar professionals en el món de la gestió i assistència de l'esport, oci i temps lliure, així com sanitat.

Objectius

Formar a les persones destinatàries en les tècniques de ressuscitació cardiopulmonar (RCP), adquirir el coneixement i domini dels DESA i integrar-los en la xarxa de supervivència.

Continguts

Teoria

 1. Introducció als problemes cardiovasculars.
 2. Concepte i diagnòstic de l’aturada cardiorespiratòria.
 3. Objectius del RCP.
 4. Desobstrucció de la via aèria.
 5. Posició de seguretat.
 6. Ventilació.
 7. Massatge cardíac.
 8. Plans d’actuació en SVB: inici i suspensió del RCP.
 9. Suport vital pediàtric.
 10. RCP en accidents de carretera.
 11. Desfibril·ladores externs semiautomàtics.
 12. Precaucions en el maneig dels desfibril·ladores semiautomàtics.
 13. Protocol d’utilització dels desfibril·ladores semiautomàtics.

Pràctica

 1. Tècniques per a desobstrucció de la via aèria (escaneig digital i Heimlich).
 2. Comprovació de la circulació i la respiració.
 3. Pràctica amb maniquí per a la tècnica de ventilació boca aboca i de massatge cardíac.
 4. Vídeo explicatiu de tècnica d’us de desfibril·lador semiautomàtic.
 5. Entrenament de la tècnica de desfibril·ladores semiautomàtics.
 6. Avaluació teòrica i pràctica. Enquesta de satisfacció