Assistència i rescat en mar per a personal no sanitari - Menorca

Tornar

Temporització

 • Data: 4 abril
 • Horari: 10:00 a 17:00
 • Durada: 6 hores
 • Modalitat: Presencial
 • Localització: MENORCA (pendent de determinar)

Per poder realitzar la inscripció al curs primer us heu de registrar a la plataforma

Registreu-vos a la plataforma

Adreçat a

Qualsevol persona que tingui un bon domini del medi aquàtic.

Docent

Esports85

Som una empresa consolidada i amb una llarga experiència en la gestió d'activitats esportives i d'oci, així com un dels principals centres de formació a Mallorca orientat a formar professionals en el món de la gestió i assistència de l'esport, oci i temps lliure, així com sanitat.

Objectius

 • Ser el primer intervinent en cas d’accident a la mar.
 • Conèixer i executar les diferents maniobres per el rescat de víctimes a la mar.
 • Ser capaç de realitzar una valoració inicial de l’accidentat, així com les primeres maniobres de reanimació.

Continguts

 1. Protocol d’ actuació immediata en cas d’accident.
 2. Mètode conductual PAS, Suport Vital Bàsic, OVACE, Valoració inicial de lesions.
 3. Politraumatismes freqüents en la mar.
 4. Atenció inicial del politraumàtic.
 5. Ferides, hemorràgies i xoc.
 6. Taller d'embenats. Recomanacions i consideracions generals.
 7. Lesions de parts toves, contusions, abrasions i laceracions. Tractament adequat per a cada cas.
 8. Lesions de l'aparell locomotor (lesions musculars, traumatismes osteoarticulars).
 9. Immobilitzacions més freqüents en muntanya: Coll, extremitats superiors, clavícula, espatlla, colze, avantbraç, mà, dits, columna vertebral, pelvis, fèmur, genoll, cama, turmell i peu.
 10. Mobilització indicada i adequada en pacients politraumàtics.
 11. Malalties comuns en la mar.
 12. Introducció a la patologia calor i fred.
 13. Introducció a la seguretat en la transferència del pacient als serveis d'emergència aeris o marítims.
 14. Conceptes generals de seguretat respecte a helicòpters i serveis marítims d'emergència (zona d'aproximació, zona d'entrada i sortida).
 15. Preparació de la zona de recepció i de les persones implicades.
 16. Comunicació visual:
 17. Senyalitzacions necessàries, senyals de petició d'ajuda i socors i indicacions destinades a l'ajuda de l'aeronau en les seves maniobres (comunicació visual).
 18. Comunicació amb els serveis d'emergències (112). Ús efectiu de el servei i comunicació adequada.
 19. Farmaciola per a activitats aquàtiques recomanada: contingut i ús d'aquest.